MDF artık gündelik yaşamın bir par çası. Üstelik neme dayanıklılık, üstün ya lıtım, uzun ömürlü oluşu gibi özelliklerin den dolayı gittikçe artan bir oranda kullanılıyor artık gündelik yaşamımızda.

Ahşabın doğallığı, MDF teknolojisi nin sağlamlığı ve modern çizginin mükem mel birleşiminden oluşuyor Variodor. MDF Kapıların üstün özelliklerine günü müz estetik çizgileri ekleniyor ve dayanıklı, sağlıklı, uzun ömürlü yeni nesil kapılar çıkıyor ortaya.

Kaliteyi ve sağlamlığı standart ola rak kabul eden Variodor, beğeni ve este tiğin geniş skalasında zengin seçenekler sunuyor.

Variodor ürün katoloğunu buradan indirip inceleyebiliriniz